Retningslinjer for barneinnebandy

Sportslig utvalg har utarbeidet retningslinjer for hvordan barne- og ungdomsvirksomheten skal være i Klæbu Innebandyklubb. Her står beskrevet hva som forventes av spillere, trenere og foreldre/foresatte og hvordan vi ser på utvikling – med individet i sentrum.

Disse retningslinjene skal være kjent av alle voksne som er tilknyttet klubbens barne- og ungdomsvirksomhet, enten man er trener eller foresatt:

 

Retningslinjer for barne- og ungdomsinnebandy Retningslinjer for barne- og ungdomsinnebandy