Bli sponsor

Klæbu Innebandyklubb ønsker deg med på laget

Klæbu innebandyklubb ble stiftet 17. februar 2012 med det for øyet å etablere et innebandymiljø i Klæbu. Klubben ble stiftet av 11 ivrige sjeler og i skrivende stund er vi om lag 45 aktive som skal danne et dame- og et herrelag i seriesystemet i Trondheimsregionen fra og med høsten 2013. Herrelaget er da inne i sin andre sesong og lagene kommer til sammen til å spille om lag 32 seriekamper samt delta på 1-2 turneringer i året.

Klubben er organisert under Norges Idrettsforbund, Sør-Trøndelag Idrettskrets og med Midt-Norge Bandyregion som særforbund. Klubben er organisert under NIF standard lovnorm og har et valgt styre til å drive klubben. Vi er også registrert i enhetsregisteret i Brønnøysund.

Som skrevet er det per dags dato to lag det dreier seg om neste, men vi tror og håper at klubben bare vil øke i antall medlemmer på sikt. I takt med en økning av antall medlemmer, vil også antall lag øke. Vi har allerede innledet dialog med idrettsskolen i Klæbu for å få implementert innebandy der.  Vi håper denne dialogen vil medføre at tilbudet om innebandy til høsten også kan rettes mot barna i Klæbu.

Vi ønsker nå å få kjøpt inn nødvendig utstyr for å drive idretten vår i Klæbuhallen. Videre ønsker vi å bygge opp litt midler, slik at vi er i stand til å ”kick starte” barn og ungdom når den tid kommer. I tillegg ser vi for oss noe kursing av enkelte personer i klubben. Dette for å gjøre klubben til et sted hvor man kan få riktig lærdom om innebandy, både som en arena for lek og aktivitet, men også som en konkurransearena for de som ønsker det.

Aktører som har lyst til å gi ett bidrag til klubbens fremtid, vil selvfølgelig bli gitt muligheten til profilering. Enten på våre spilletrøyer, vantreklame, banner i hallen på hjemmekamper og/eller på vår web-side.

Håper med dette at dere ønsker å være med oss på satsningen i Klæbu Innebandyklubb. Vi ser frem til å høre fra dere.

For å kontakte oss, se kontaktinfo.